29 Ekim 2011 Cumartesi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ


CUMHURİYET , TÜRKİYE'NİN SOYADIDIR. KALDIRILAMAZ, DEĞİŞTİRİLEMEZ.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.


NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
* Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.
1926 (Atatürk’ün S.D. III, S. 80)